24h không khóc

Nghi Mộc Thủy


Hắn tổng sỉ vả
Này này này
Thơ hoa lá cành
Bịt miệng được những đứa chửi cha mắng mẹ
Bịt miệng được những kẻ hóa điên vì quá yêu chính mình?


Hắn cười gằn
Này này này này
Thơ hoa lá cành
Ô hô
Chỉ là rác rưởi của lí tưởng
Chân tu thơ


Hắn
Con người vùng vẫy trong cái lồng tự giam
Thất thểu lảo đảo từ cơn say này qua cơn say khác
Ảo mị trong lớp áo tự phong
                    hành giả thơ chân chính

Cơn điên bất tận
Hắn
Đưa tay ôm lấy đầu
Thét gào trong im lặng
Này này này này này
"Cho tôi xin! 24 giờ không khóc . . ."