Bài thơ giữa chợ

Tôi viết bài thơ

bày giữa chợ

eo xèo bình chọn khen chê

bảo mốc meo cổ điển vần vè

bảo siêu thực tượng trưng tắc í tị

bảo hiện / hậu đại phổng phao muốn ...óiTôi viết bài thơ giữa chợ bày

là nghiệp nợ

kệ

câu chữ thừa thiếu vần tỉnh vần say

như hàng tạp hóa tôi phơi mặt ê hề

nỗi buồn cứ nặng mùi ố tạp

như mọi ngày cháo lão vẫn diễn đài

vẫn khai phương trăm miền xộc xệch


Bài thơ tôi bạn đọc

khách qua đường ghé chợ chợ đông

đủ an lòng
Thái Uyên

kimngockhue

Gửi:thaiuyen

Giữa chợ đủ hạng người
Béo gầy cao thấp
Đói no
Xin cho
Chào mời
Bán mua
Chỉ người làm thơ
Đâu vừa
Chuyên kẻ nợ
KNK
--------------
Cảm nhận bài thơ của bạn
Chúc bạn khỏe vui hạnh phúc

đami

Thái bình an nhé...
Lời hẹn SaiGon với anh đâu?